BLOWER Katalog

Profesionalni hidraulični Blower je oprema na zadnjem delu ILF samohodne mašine. Ovaj profesionalni alat se koristi za pravilno čišćenje ivice ulice tokom košenja trave duž puta. Alat je veoma moćan: brzina rotacije hidrauličnog motora dostiže 2900-3000 o/min, a zapremina vazduha je 50 m3/min. Dimenzija otvora je 203×82 mm. Zahvaljujući rotaciji od 95°, duvaljka se može orijentisati na najbolji način za pomeranje materijala na željenoj udaljenosti. Duvaljka je dostupna sa ili bez paralelograma. Paralelogram omogućava sklapanje alata dok se mašina kreće, čime se na minimum smanjuje veličina vozila, dok u radnoj aktivnosti omogućava postavljanje opreme u različite položaje. Ova podrška je veoma korisna u kontekstima kao što je autoput gde je važno smanjiti veličinu mašine kako bi se izbegli bezbednosni problemi. Duvaljka je poseban alat jer uvek radi u kombinaciji sa drugim alatom kao što je rezna glava ili kosilica sa barijerom. Zahvaljujući visokim performansama, moguće je održavati kraj puta uvek čistim, optimizujući radno vreme i sakupljanje otpada.