DINOTEC GmbH je internacionalna firma sa bogatim iskustvom dugim četiri decenije.

Pored elektroliznih postrojenja za proizvodnju hipohlorita iz soli na mestu korišćenja sa kapacitetom od 30 g/h do 10.000 g/h, u ponudi su i uređaji za precizno i automatsko doziranje raznih dezinfekcijskih sredstava na bazi hlora, hlor dioksida ili ozona. Svi uređaji su u skladu sa najnovijim uredbama EU vezanim za pijaću vodu.

Pogledajte ili preuzmite kataloge proizvođača u PDF formatu: