DITCH CLEANER Katalog

Ditch Cleaner je alat profesionalno održavanje kanala, kao i za stvaranje malih odvodnih kanala. Okvir je napravljen od čelika, a sastavljen je od tri lopatice svaka opremljena sa tri oštrice od volfram karbida. Tu su i sigurnosni podesivi deflektor i podesivi klizač. Koristi se za održavanje dna jarka, gde je potrebno usitniti i ukloniti trsku, šiblje i krhotine. Na ovaj način se u potpunosti uklanjaju vodeni korovi. Štaviše, koristi se za čišćenje dna kanala od mulja i sedimenta, čime voda bolje teče. Ova vrsta aktivnosti je veoma važna da bi se izbeglo zaglavljivanje kanala usled vegetacije. Ova trila obrađuje do 1000 metara prirodnih kanala na sat sa maksimalnom dubinom čišćenja od 45 cm. Alat je pogodan za sve teleskopske ruke ILF samohodnih hidrostatskih mašina.