EPIROCHIDRAULIČNI ČEKIĆI 〉 OSNOVNA LINIJA EC 135

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača klase ¹

17 t – 28 t

Težina ²

1 500 kg

Protok ulja

140 l/min – 160 l/min

Radni pritisak

150 bar – 170 bar

Maks. ulazna snaga hidraulike

45 kW

Broj udaraca ( AutoStart )

560 bpm – 1 600 bpm

Promer alata

135 mm

Nivo zvučne snage, garantovana ³

122 dB (A)