EPIROCHIDRAULIČNI ČEKIĆI 〉 OSNOVNA LINIJA EC 165

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača klase ¹

35 t – 55 t

Težina ²

3 000 kg

Protok ulja

220 l/min – 270 l/min

Radni pritisak

160 bar – 180 bar

Maks. ulazna snaga hidraulike

81 kW

Broj udaraca ( AutoStart )

380 bpm – 580 bpm

Promer alata

165 mm

Nivo zvučne snage, garantovana ³

123 dB(A)