EPIROCHIDRAULIČNI ČEKIĆI 〉 OSNOVNA LINIJA EC 50

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača klase ¹

2 t – 4,5 t

Težina ²

150 kg

Protok ulja

30 l/min – 50 l/min

Radni pritisak

110 bar – 140 bar

Maks. ulazna snaga hidraulike

12 kW

Broj udaraca ( AutoStart )

670 bpm – 1 500 bpm

Promer alata

452 mm

Nivo zvučne snage, garantovana ³

111 dB (A)