EPIROC > HIDRAUČNI HVATAČI > MG 1000

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača ¹

12 t – 20 t

Radna težina ²

1 150 kg

Protok ulja

85 l/min – 120 l/min

Maks. Završna sila

4,7 t

Radni pritisak

350 bar

Protok ulja, rotacija

20 l/min – 25 l/min

Maksimalni radni pritisak, rotacija

170 bar

Otvaranje čeljusti, max

1 900 mm

Širina hvataljke

800 mm

Kapacitet tovara

0,49 m³

 

  1. Težina se primjenjuje  samo na standardne nosače. Bilo kakva odstupanja moraju biti dogovorena s Epirocom i / ili proizvođačem vozila pre pričvršćivanja. 
  2. Priključak sa adapterskom pločom prosečne veličine.