EPIROC > HIDRAUČNI HVATAČI > MG 300

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača ¹

2 t – 5 t

Radna težina ²

290 kg

Protok ulja

25 l/min – 35 l/min

Maks. Završna sila

2 t

Radni pritisak

300 bar

Protok ulja, rotacija

10 l/min – 15 l/min

Maksimalni radni pritisak, rotacija

170 bar

Otvaranje čeljusti, max

1 187 mm

Širina hvataljke

500 mm

Kapacitet tovara

0,11 m³

 

  1. Težina se primjenjuje  samo na standardne nosače. Bilo kakva odstupanja moraju biti dogovorena s Epirocom i / ili proizvođačem vozila pre pričvršćivanja. 
  2. Priključak sa adapterskom pločom prosečne veličine.