EPIROC > HIDRAUČNI HVATAČI > MG 3000

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača ¹

35 t – 50 t

Radna težina ²

3 250 kg

Protok ulja

180 l/min – 200 l/min

Maks. Završna sila

9 t

Radni pritisak

350 bar

Protok ulja, rotacija

30 l/min – 35 l/min

Maksimalni radni pritisak, rotacija

210 bar

Otvaranje čeljusti, max

2 460 mm

Širina hvataljke

1 500 mm

Kapacitet tovara

1,3 m³

 

  1. Težina se primjenjuje  samo na standardne nosače. Bilo kakva odstupanja moraju biti dogovorena s Epirocom i / ili proizvođačem vozila pre pričvršćivanja. 
  2. Priključak sa adapterskom pločom prosečne veličine.