EPIROC > HIDRAUČNI HVATAČI > MG 500

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača ¹

5 t – 9 t

Radna težina ²

460 kg

Protok ulja

35 l/min – 50 l/min

Maks. Završna sila

2,4 t

Radni pritisak

300 bar

Protok ulja, rotacija

10 l/min – 15 l/min

Maksimalni radni pritisak, rotacija

170 bar

Otvaranje čeljusti, max

1 585 mm

Širina hvataljke

700 mm

Kapacitet tovara

0,25 m³

 

  1. Težina se primjenjuje  samo na standardne nosače. Bilo kakva odstupanja moraju biti dogovorena s Epirocom i / ili proizvođačem vozila pre pričvršćivanja. 
  2. Priključak sa adapterskom pločom prosečne veličine.