ATLAS COPCO 〉  GENERATORI 〉  MOBILNI DIZEL GENERATOR QAS 5

OTKRIJTE PETU GENERACIJU QAS GENERATORA

Razvijeni u skladu sa današnjim operativnim izazovima, novi QAS 5 modeli nude građevinama, događajima i industrijskim sektorima tiši rad, manje tragove, smanjene emisije motora, brže paraleliranje plug-and-plai, poboljšanu ekonomičnost potrošnje, 24hr autonomiju i niže ukupne troškove vlasništva. Kao posledica toga, opseg QAS 5 pomaže klijentima da poboljšaju iskorišćenost flote i skrate njihov povrat investicije.

SNAGA 5

 

1 / 5 NIZA PERCEPCIJA BUKE

Prekomjerna buka koju stvara prijenosna energetska oprema postaje sve neprihvatljivija u urbanim sredinama i industrijskim radnim područjima. Iz tog razloga, QAS 5 generatori isporučuju značajno smanjenje nivoa buke i u prosjeku su 5-8 dBA tiši od usporedivih generatora. Gotovo nečujne performanse se pružaju kroz kombinaciju tehnologija. To uključuje napredno hlađenje ventilatora sa promenljivom brzinom, odvojeni odeljak za napajanje i poboljšano prigušenje buke obezbeđeno preko prigušivača i pene za prigušivanje zvuka.

1 / 5 MANJI GABARITI

Kompaktni QAS 5 generatori nude otiske do 20% manje od bilo koje prenosive energetske opreme. To ih čini lakšim za transport i pozicioniranje na gradilištu, čime se stvaraju sigurniji uslovi rada.

5 SEC. DO ENERGIJE

Električna energija je često potrebna odmah, i zbog toga su QAS 5 generatori opremljeni sa više utičnica, terminalnom pločom i opcionalnim bravama, generatori se mogu uključiti u roku od pet sekundi. Takođe, za operatore koji imaju skalabilne zahteve za snabdevanjem, QAS 5 generatori mogu biti paralelni jedan za drugim za manje od jednog minuta. Ovo omogućava optimalnu potrošnju energije i visok nivo redundancije napajanja na licu mesta.

5% UŠTEDA U OPERATIVNIM TROŠKOVIMA

QAS mobilni generator ima kontroler opremljen sistemom za upravljanje snagom koji omogućava optimizaciju potrošnje goriva i produžuje životni vek generatora kada paralelno rade na pokretnoj ili nezavisnoj elektrani.

5. GENERACIJA SPREMNA ZA FAZU V

Serija QAS 5 razvijena je kako bi vam omogućila nesmetan prelazak u fazu usvajanja EU standarda za emisije iz motora u fazi 2019/20.