Firma CEMBRE je osnovana u martu 1969. godine i bavio se proizvodnjom elektrotehnike, konektora i njihove dodatna opreme.

Kancelarije, fabrika i radionice Cembre-a čine kompleks od 60.000 m² koji se nalazi na 121.000 m² prijatnog prostora, gde je racionalnom organizacijom prostora postignuto udobno, bezbedno i efikasno radno okruženje.

U februaru 1999. godine Cembre je kupio kompaniju OELMA sa sedištem u Milanu, aktivnu u oblasti elektromaterijala više od 60 godina, dok je 2002. godine u Bergamu osnovana GENERAL MARKING srl koja je aktivna u sektoru industrijskih štamparskih sistema za obeležavanje kablova i električne komponente.

Pogledajte ili preuzmite kataloge proizvođača u PDF formatu: