Lessmann je porodična kompanija srednje veličine koja proizvodi visoko kvalitetne proizvode. Čvrsto se drži svoje proizvodne lokacije u Nemačkoj.

Sve započinje dizajnom i izradom četki i linija za obradu do izbora dobavljača. LESSMANN se može uspešno takmičiti na međunarodnom tržištu pomoću najnovijih inženjerskih metoda, logistike i visokih standarda usluge.

Naši kupci u veletrgovinama ocekuju da im dostavimo standardne artikle za tržišne uslove, naši klijenti u industriji ocekuju proizvode po narudžbi za njihovu primenu u proizvodnom procesu. Naš svakodnevni zadatak je da za oba sektora ponudimo potrebno znanje o našem proizvodnom programu. Kljuc za stvaranje i održavanje najboljeg kvaliteta je, sa naše tacke gledišta, edukacija i motivacija naših zaposlenih i rukovodilaca.

Pocinje projektovanjem i izgradnjom naših cetki i proizvodnih linija do dobavljaca i odabira sirovina. Sigurni smo da možemo uspešno konkurisati na medunarodnom tržištu s najnovijim metodama inženjeringa, logistikom i visokim standardima usluga.

Jedna od najvažnijih vrednosti kompanije je da budemo pošteni prema našim zaposlenima i medusobno, sa našim poslovnim partnerima na licu mesta, našim klijentima i dobavljacima širom sveta.

Pogledajte ili preuzmite kataloge proizvođača u PDF formatu: