Sensus napredna rešenja u Metrologiji, komunikacijama i softverskim proizvodima sa kompletnom ponudom za distribuciju pijaće vode, gasa, struje, itd… Pametni merači protoka sa daljinskim očitavanjem su samo mali deo ponude kompanije sensus.

Naša vizija i vrednosti pružaju temelj u tome da rastemo kao kompanija, i kao inspiraciju na nacin na koji se želimo ponašati kao lideri u industriji i eticni gradani korporacije. Naši snažni brendovi nastaviće da vode napredak u pomeranju, ispitivanju, analiziranju i precišćavanju vode i predstavljaju suštinski sastavni deo brenda Xilem. Sa decenijama liderstva u svojim kategorijama, ovi brendovi su osnova onog ko smo i svaki je deo nove, revitalizirane buduc´nosti koju zajedno stvaramo u Xilemu. Xilem je vodeća kompanija koja se bavi vodnom tehnologijom posvećena „rešavanju vode“ stvaranjem inovativnih i pametnih tehnoloških rešenja za ispunjavanje svetskih potreba za vodom, otpadnim vodama i energijom. U svetu sa sve vecćim izazovima, Xilem isporučuje inovativna rešenja za vodnu tehnologiju tokom ciklusa vode.

Naša tehnološka snaga tokom životnog ciklusa vode je drugačija. Od sakupljanja i distribucije do ponovne upotrebe i vraćanja prirodi, naše visoko efikasne vodene tehnologije, industrijske pumpe i aplikativna rešenja ne samo da troše manje energije i smanjuju troškove životnog ciklusa, već i promovišu održivost.

Pogledajte ili preuzmite kataloge proizvođača u PDF formatu:

Pogledajte informacije proizvođača u VIDEO formatu: