CONVEYOR HEAD Katalog

    CONVEIOR HEAD je rezna glava ciji je okvir napravljen od Domex celika. Ona proizilazi iz iskustva projekta Nev Speed, dobro utemeljenog na iskustvima stečenim tokom godina, CONVEYOR HEAD se razlikuje od tradicionalne klasične glave za rezanje po većoj dimenziji izlaznog kanala, stvarajući mogućnost za ugradnju transportne trake (sa hidrauličkim pogonom) kako bi se izbeglo da ostatak vegetacije padne odmah iza glave za sečenje. Pogodan je za sakupljanje i usmeravanje isečenog materijala iz radne zone. Preporučuje se, posebno, za održavanje rečnih područja (kanali i nasipi, itd.), Jer je moguće izrezati vegetaciju i istresati izrezane materijale (kroz transportnu traku) istovremeno, samo do 2m daleko od tačke sečenja. CONVEYOR HEAD se preporučuje u onim oblastima gde sečena trava ne mora da padne u reke i jarke, što omogućava bolje održavanje pumpi za vodu ili drugih postrojenja vezanih za vodene tokove. Hidraulicki pokretana transportna traka može da se rotira u oba smera, omogućavajući neprekidan rad sa obe strane jarka i mogućnost da se odabere gde da se usmeri rezani materijal.