DITCH BUCKET Katalog

Ditch Bucket je profesionalni alat dizajniran za upravljanje i čišćenje konteksta kao što su rovovi, reke i vodeni tokovi. Glavna oblast je oblast melioracije, ali se može koristiti iu situacijama kao što je održavanje puteva gde je potrebno očistiti rovove pored puta. Ova korpa je u potpunosti napravljena od čelika visoke čvrstoće Hardok 400. Na bočnim stranama se nalaze motike koje pomažu odlasku vode i tako kanta samo sakuplja otpadni materijal. Alat Ditch Bucket dostupan je u dve verzije dužine 100 i 150 cm sa visinom od 60 cm. U zavisnosti od dužine, nosivost se može menjati: 0,1 m3 u prvom slučaju i 0,2 m3 u drugom. Alat je odličan za čišćenje malih jarkova i drenažnih kanala koji su obično zaglavljeni ili začepljeni zbog rasta vegetacije. Oprema je dostupna sa svim granama samohodnih mašina Energreen ILF. Nanosi se na teleskopsku ruku preko posebne ploče za brzo pričvršćivanje.