EPIROC > KORPA ZA MRVLJENJE

Korpa za mrvljenje

Naše korpe za mrvljenje mrve sve vrste materijala sa gradilišta koji se posle mogu ponovo koristiti. Koriste se za nosače od 18 – 54 t. U ponudi su serije BC 2100, BC 2500, BC 3700, BC 5300, a radna težina se kreće u rasponu od 2250 – 6050 kg.

Img

BC 2100, BC 2500, BC 3700, BC 5300

Za nosače od 18-54 t

OPŠIRNIJE