FORC-ONE je stezaljka sa horizontalnim cilindrom za poljoprivrednu upotrebu i održavanje zelenih površina je pogodna za rukovanje stajskim gnojivom, orezivanjem, drvenim granama i drvenim trupcima. Dizajniran je sa visokoprinosnim zubima sa pritiscima koji omogućavaju brzo i čvrsto prianjanje materijala.