KRAMER >

Kramer električni utovarivač na točkovima

Kramerova tehnologija nulte emisije

Kramer Zero Emission

Inovacija i održivost su Kramerove ključne vrednosti i glavni pokretački faktori za kontinuirani dizajn i razvoj novih mašina. Dugi niz godina tragali smo za alternativnim oblicima energije i pogonske tehnologije da bismo postigli cilj razvoja mašina koje su održive i ekološki prihvatljive, a koje su i dalje visokih performansi. Tema elektromobilnosti takođe igra glavnu ulogu u građevinskoj industriji duži niz godina. Električne građevinske mašine nisu retka pojava na gradilištu, ali mnoge od njih napajaju se kablovima. Izazov koji smo postavili ovde, u Krameru, bio je pre svega najvažniji razvoj mašinerija, efikasnih i pokretnih građevina koje koriste resurse. Cilj je bio i ostaje da obuhvati isti raspon performansi u vozilima na električni pogon kao što su to postigla naša dizel vozila. Kriterijume koje smo postavili tokom razvoja sigurno je ispunio naš prvi u potpunosti električni utovarivač na točkovima.

 

 
[Translate to English:] ECO

Ekološke prednosti

 • Niži CO2 otisak
 • Bez zagađenje čestica za krajnjeg korisnika i životnu sredinu
 • Nežno tretiranje resursa
Low noise pollution

Rad sa niskim nivoom buke

 • Idealno za područja osjetljiva na buku kao što su gradski centri, održavanje groblja, hotelski sadržaji, parkovi i lokalna rekreativna područja
 • Savršeno pogodan za zimske usluge (npr. Čišćenje snega, trgovina hotelima i komunalna upotreba)
 • Manje smetnji od buke za (nove) stambene prostore
Absolutely no exhaust fumes

Apsolutno nema izduvnih gasova

 • Rad se može efikasno izvoditi u zatvorenom prostoru
 • Sada je moguće raditi u tunelima bez skupih ventilacionih sistema
 • Nema uticaja na kvalitet vazduha u gradskim aplikacijama zahvaljujući načinu rada bez emisije
 • Bez ikakvih emisija pri radu u zoološkim vrtovima, botaničkim vrtovima i parkovima
Economic advantages

Ekonomske prednosti

 • Buduća orijentisana tehnologija
 • Niski troškovi održavanja
 • Potpuno ispravni utovarivač na točkovima sa novom pogonskom tehnologijom
 • Ušteda troškova zahvaljujući cenovnim prednostima električne energije nad dizelom
 • Dodatni troškovi se nadoknađuju nakon oko 2000 radnih sati
 • Do 5 sati rada iz potpuno napunjene baterije