KRAMER > UTOVARIVAČI

5055e – U budućnost sa novim pogonom

Emisija CO2, buka i čestice čađi su stvar prošlosti – Kramer 5055e je prvi potpuno električni utovarivač sa upravljačem na sve točkove. Novi ekonomični i električni pogon bez izduvnih emisija omogućava rad u zgradama i oblastima osetljivim na buku. 5055e je vrlo kompaktan i zbog upravljanja na svim točkovima je izuzetno upravljiv. Jedan elektromotor ugrađen je u pogonski sistem koji omogućava visok nivo performansi i dobre rezolucije.

  • Ekološke prednosti: Pored malog otiska CO2, ne postoji zagađenje čestica za krajnjeg korisnika i okolinu, pri čemu je zagarantovano zaštitno rukovanje resursima.
  • Niži nivo buke: Manje izloženosti buci za osetljiva područja poput hotelskih objekata, unutrašnjosti gradova, parkova, zgrada
  • Nema emisije izduvnih gasova: Rad bez problema u enterijeru, tunelima i potpuno bez emisija izduvnih gasova
  • Ekonomske prednosti: Buduća orijentisana tehnologija omogućava niske troškove održavanja i brzu amortizaciju dodatnih troškova