EPIROCHIDRAULIČNI ČEKIĆI 〉 OSNOVNA LINIJA EC 100

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača klase ¹

12 t – 19 t

Težina ²

800 kg

Protok ulja

100 l/min – 120 l/min

Radni pritisak

150 bar – 170 bar

Maks. ulazna snaga hidraulike

34 kW

Broj udaraca ( AutoStart )

650 bpm – 850 bpm

Promer alata

100 mm

Nivo zvučne snage, garantovana ³

118 dB (A)