EPIROC 〉  HIDRAULIČNI ČEKIĆI 〉  OSNOVNA LINIJA

Img

EC 40

Hidraulični čekići za nosače od 1-3 t

OPŠIRNIJE

Img

EC 50

Hidraulični čekići za nosače od 2 – 4.5 t

OPŠIRNIJE

Img

EC 60

Hidraulični čekići za nosače od 3-6 t

OPŠIRNIJE

Img

EC 70

Hidraulični čekići za nosače od 4-9 t

OPŠIRNIJE

Img

EC 80

Hidraulični čekići za nosače od 5-12 t

OPŠIRNIJE

Img

EC 90

Hidraulični čekići za nosače od 9-15 t

 
OPŠIRNIJE

Img

EC 100

Hidraulični čekići za nosače od 12-19 t

OPŠIRNIJE

Img

EC 120

Hidraulični čekići za nosače od 15-24 t

OPŠIRNIJE

Img

EC 135

Hidraulični čekići za nosače od 17-28 t

OPŠIRNIJE

Img

EC 140

Hidraulični čekići za nosače od 20-33 t

OPŠIRNIJE

Img

EC 150

Hidraulični čekići za nosače od 25-40 t

OPŠIRNIJE

Img

EC 155

Hidraulični čekići za nosače od 25-40 t

OPŠIRNIJE

Img

EC 165

Hidraulični čekići za nosače od 30-50 t

OPŠIRNIJE