EPIROCHIDRAULIČNI ČEKIĆI 〉 OSNOVNA LINIJA EC 70

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača klase ¹

4 t – 9 t

Težina ²

275 kg

Protok ulja

45 l/min – 75 l/min

Radni pritisak

100 bar – 140 bar

Maks. ulazna snaga hidraulike

18 kW

Broj udaraca ( AutoStart )

530 bpm – 1 200 bpm

Promer alata

70 mm

Nivo zvučne snage, garantovana ³

114 dB (A)