EPIROCHIDRAULIČNI ČEKIĆI 〉 OSNOVNA LINIJA EC 140

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača klase ¹

20 t – 33 t

Težina ²

1 800 kg

Protok ulja

130 l/min – 180 l/min

Radni pritisak

150 bar – 170 bar

Maks. ulazna snaga hidraulike

51 kW

Broj udaraca ( AutoStart )

380 bpm – 650 bpm

Promer alata

140 mm

Nivo zvučne snage, garantovana ³

120 dB (A)