EPIROCHIDRAULIČNI ČEKIĆI 〉 OSNOVNA LINIJA EC 155

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača klase ¹

30 t – 45 t

Težina ²

2 600 kg

Protok ulja

180 l/min – 220 l/min

Radni pritisak

160 bar – 180 bar

Maks. ulazna snaga hidraulike

66 kW

Broj udaraca ( AutoStart )

530 bpm – 800 bpm

Promer alata

155 mm

Nivo zvučne snage, garantovana ³

122 dB(A)