EPIROCHIDRAULIČNI ČEKIĆI 〉 OSNOVNA LINIJA EC 80

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača klase ¹

5 t – 12 t

Težina ²

370 kg

Protok ulja

60 l/min – 90 l/min

Radni pritisak

120 bar – 150 bar

Maks. ulazna snaga hidraulike

23 kW

Broj udaraca ( AutoStart )

530 bpm – 1 000 bpm

Promer alata

80 mm

Nivo zvučne snage, garantovana ³

115 dB (A)