EPIROCHIDRAULIČNI ČEKIĆI 〉 OSNOVNA LINIJA EC60

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača klase ¹

3 t – 6 t

Težina ²

215 kg

Protok ulja

35 l/min – 60 l/min

Radni pritisak

110 bar – 140 bar

Maks. ulazna snaga hidraulike

14 kW

Broj udaraca ( AutoStart )

520 bpm – 1 300 bpm

Promer alata

62 mm

Nivo zvučne snage, garantovana ³

113 dB(A)