EPIROCHIDRAULIČNI ČEKIĆI 〉 OSNOVNA LINIJA EC 90

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača klase ¹

9 t – 15 t

Težina ²

625 kg

Protok ulja

80 l/min – 110 l/min

Radni pritisak

130 bar – 150 bar

Maks. ulazna snaga hidraulike

28 kW

Broj udaraca ( AutoStart )

600 bpm – 950 bpm

Promer alata

90 mm

Nivo zvučne snage, garantovana ³

116 dB(A)