EPIROCHIDRAULIČNI ČEKIĆI 〉 OSNOVNA LINIJA EC 150

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača klase ¹

25 t – 40 t

Težina ²

2 200 kg

Protok ulja

150 l/min – 200 l/min

Radni pritisak

150 bar – 170 bar

Maks. ulazna snaga hidraulike

57 kW

Broj udaraca ( AutoStart )

380 bpm – 620 bpm

Promer alata

150 mm

Nivo zvučne snage, garantovana ³

120 dB(A)