EPIROCHIDRAULIČNI ČEKIĆI 〉 OSNOVNA LINIJA EC 40

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača klase ¹

1 t – 3 t

Težina ²

95 kg

Protok ulja

15 l / min – 35 l / min

Radni pritisak

110 bar – 130 bar

Maks. ulazna snaga hidraulike

8 kW

Broj udaraca ( AutoStart )

560 bpm – 1 600 bpm

Promer alata

42 mm

Nivo zvučne snage, garantovana ³

109 dB (A)