EPIROC > HIDRAUČNI HVATAČI > MG 100

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača ¹

0,7 t – 1,2 t

Radna težina ²

90 kg

Protok ulja

10 l / min – 15 l / min

Maks. Završna sila

0,6 t

Radni pritisak

300 bar

Protok ulja, rotacija

3 l / min – 5 l / min

Maksimalni radni pritisak, rotacija

170 bar

Otvaranje čeljusti, max

600 mm

Širina hvataljke

310 mm

Kapacitet tovara

0,02 m³

 

  1. Težina se primjenjuje  samo na standardne nosače. Bilo kakva odstupanja moraju biti dogovorena s Epirocom i / ili proizvođačem vozila pre pričvršćivanja. 
  2. Priključak sa adapterskom pločom prosečne veličine.