EPIROCHIDRAULIČNI HVATAČI

Hidraulični hvatači

Hidraulični hvatači se koriste za sortiranje i utovar tereta, montiraju se na nosače od 0,7 – 100 t, dok je priključak sa adapterskom pločom prosečne veličine za radne težine od 90 – 5300 kg.

Img

MG 100

Za nosače od 0,7 – 1,2 t

OPŠIRNIJE

Img

MG 200

Za nosače od 1,2 – 3 t

OPŠIRNIJE

Img

MG 300

Za nosače od 2 – 5 t

OPŠIRNIJE

Img

MG 400

Za nosače od 4 – 8 t

OPŠIRNIJE

Img

MG 500

Za nosače od 5 – 9 t

OPŠIRNIJE

Img

MG 800

Za nosače od 10 – 16 t

OPŠIRNIJE

Img

MG 1000

Za nosače od 12 – 20 t

OPŠIRNIJE

Img

MG 1500

Za nosače od 17 – 28 t

OPŠIRNIJE

Img

MG 1800

Za nosače od 20 – 28 t

OPŠIRNIJE

Img

MG 2300

Za nosače od 25 t – 38 t

OPŠIRNIJE

Img

MG 2700

Za nosače od 28 – 50 t

OPŠIRNIJE

Img

MG 3000

Za nosače od 35 – 50 t

OPŠIRNIJE

Img

MG 5000

Za nosače od 45 t – 100 t

OPŠIRNIJE