EPIROC > HIDRAUČNI HVATAČI > MG 400

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača ¹

4 t – 8 t

Radna težina ²

450 kg

Protok ulja

35 l/min – 50 l/min

Maks. Završna sila

2,3 t

Radni pritisak

300 bar

Protok ulja, rotacija

10 l/min – 15 l/min

Maksimalni radni pritisak, rotacija

170 bar

Otvaranje čeljusti, max

1 480 mm

Širina hvataljke

600 mm

Kapacitet tovara

0,21 m³

 

  1. Težina se primjenjuje  samo na standardne nosače. Bilo kakva odstupanja moraju biti dogovorena s Epirocom i / ili proizvođačem vozila pre pričvršćivanja. 
  2. Priključak sa adapterskom pločom prosečne veličine.