EPIROC > HIDRAUČNI HVATAČI > MG 800

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača ¹

10 t – 16 t

Radna težina ²

825 kg

Protok ulja

70 l/min – 100 l/min

Maks. Završna sila

3,8 t

Radni pritisak

350 bar

Protok ulja, rotacija

20 l/min – 25 l/min

Maksimalni radni pritisak, rotacija

170 bar

Otvaranje čeljusti, max

1 791 mm

Širina hvataljke

800 mm

Kapacitet tovara

0,35 m³

 

  1. Težina se primjenjuje  samo na standardne nosače. Bilo kakva odstupanja moraju biti dogovorena s Epirocom i / ili proizvođačem vozila pre pričvršćivanja. 
  2. Priključak sa adapterskom pločom prosečne veličine.