EPIROC > HIDRAUČNI HVATAČI > MG 1800

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Težina nosača ¹

20 t – 28 t

Radna težina ²

1 800 kg

Protok ulja

150 l/min – 170 l/min

Maks. Završna sila

8,9 t

Radni pritisak

350 bar

Protok ulja, rotacija

30 l/min – 35 l/min

Maksimalni radni pritisak, rotacija

170 bar

Otvaranje čeljusti, max

2 100 mm

Širina hvataljke

1 200 mm

Kapacitet tovara

0,86 m³

 

  1. Težina se primjenjuje  samo na standardne nosače. Bilo kakva odstupanja moraju biti dogovorena s Epirocom i / ili proizvođačem vozila pre pričvršćivanja. 
  2. Priključak sa adapterskom pločom prosečne veličine.