ATLAS COPCO 〉  ALATI ZA GRAĐEVINARSTVO I RUŠENJE 〉  PUMPE

Img

DIP 25

Centrifugalna pumpa za tečnosti niske viskoznosti

OPŠIRNIJE

Img

DIP 35

Centrifugalna pumpa za tečnosti niske viskoznosti

OPŠIRNIJE

Img

DIP 65

Centrifugalna pumpa za tečnosti niske viskoznosti

OPŠIRNIJE

Img

DOP 15N

Membranska pumpa za visoko viskoznu tečnost

OPŠIRNIJE

Img

DOP 15F

Membranska pumpa za visoko viskoznu tečnost

OPŠIRNIJE

Img

LWP 2

Hidraulična potopna pumpa za kontinuirano pumpanje čiste ili kontaminirane vode na gradilištima.

OPŠIRNIJE

Img

LTP 3

Hidraulična potopna pumpa za kontinuirano pumpanje čiste ili kontaminirane vode na gradilištima.

OPŠIRNIJE