ATLAS COPCO 〉  GENERATORI 〉  TWINPOWER GENERATOR

                 TwinPower PDF            TwinPowerQAC PDF

Razumemo vašu potrebu za energijom, ali da li se vaša potreba za energijom menja? QAC 1450 TwinPower M je 20-metarski kontejnerski generator sa 2 k 725kVA generatora u unutrašnjosti, što ga čini savršenim za aplikacije koje imaju promenjive potrebe za energijom, bez obzira da li je to zbog vremena dana ili trenutnih zahteva korišćenja. Pošto dobijate dva generatora – u jednoj platformi imate fleksibilnost koja vam je potrebna za rad na 100% -tnom opterećenju ili čak i na malim opterećenjima na najefikasniji način. Štaviše, svaka funkcija koja vam je potrebna dolazi kao standard na QAC 1450 TwinPower TM. TwinPower koncept potpuno opterećen, QAC nudi dva motora u jednom kontejneru, rešavajući probleme opterećenja i smanjujući potrošnju goriva. TwinPowerTM koncept takođe smanjuje potrošnju goriva sa promenljivim opterećenjima.